Ruy băng mực màu YMCKO-K (ChromXpert) cho máy in thẻ MC310

2.099.900