Ruy băng đơn sắc trắng White (ChromXpert) cho máy in thẻ MC310

1.290.300