Ruy băng đơn sắc đỏ Red (ChromXpert) cho máy in thẻ MC310

1.012.000