Ruy băng đơn sắc đen K (ChromXpert) cho máy in thẻ MC310

885.500