Ruy băng cào Scratch-off (ChromXpert) cho máy in thẻ MC310

1.012.000