MÁY CẮT KHẮC LASER GANTRY EPILOG FUSION PRO

Liên hệ

Với gia tốc 5G và tốc độ khắc 165 IPS (4,2 m / s), máy cắt laser gantry MÁY CẮT KHẮC LASER EPILOG FUSION PRO cung cấp khả năng khắc nhanh nhất trong số các dòng máy trong ngành.