Máy in thẻ nhựa 2 mặt nào tốt cho doanh nghiệp

Máy in thẻ nhựa 2 mặt nào tốt cho doanh nghiệp

Mua máy in thẻ nhựa sẽ không ít lần phân vân nên mua máy in thẻ nhựa 1 mặt hay 2 mặt tự động. Các yếu tố nào cần xem xét để đưa ra quyết định đúng đắn, phù hợp tài chính

Yếu tố nội dung là then chốt

Nếu thẻ ngân hàng, thẻ thành viên được thiết kế có nội dung cá thể hóa, cá nhân hóa ở cả 2 mặt thẻ thì chắc chắn cần đến máy in thẻ nhựa 2 mặt tự động. Qúa trình in ấn hàng loạt theo danh sách từ dữ liệu được xuất ra cần trùng khớp giữa tên, mã số, mã vạch trên thẻ ở cả 2 mặt. Nếu in hàng loạt 1 mặt thẻ trước rồi in hàng loạt 1 mặt thẻ sau thì tỉ lệ sai sót thẻ sẽ rất cao. Hãy tưởng tượng nếu như thẻ thành viên có mặt trước là tên của người A còn mặt sau là mã số của người B?